Sistem Kullanım Şartları / System Usage Policy

 

T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN

VERİ SAHİBİ

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

Akdeniz ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ofisi ile paylaştığım kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Akdeniz ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ofisi tarafından işlenmesi ile ilgili olarak, ‘Akdeniz ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ofisi  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendim.

Kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, “Akdeniz ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ofisi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla işleneceği” başlıklı “1” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ve 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak, Akdeniz Üniversitesive/veya Akdeniz Üniversite’ne bağlı merkez ve/veya birimleri tarafından işlenmesine, bu verilerimin, gerektiğinde, işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle, açıkça rıza gösteriyorum.

 

OKUDUM,                                                               OKUDUM,

KABUL EDİYORUM                                             KABUL ETMİYORUM

İsim:                                                                           İsim:

Soyisim:                                                                     Soyisim:

Enstitü/Fakülte:                                                         Enstitü/Fakülte:

Bölüm:                                                                       Bölüm:

Öğrenci No:                                                               Öğrenci No:

Tarih:                                                                         Tarih:

İmza:                                                                          İmza: